การกู้ยืมที่ได้คะแนนเป็นอันดับต้นในประเทศไทยในปี 2022

เปรียบเทียบการกู้ยืมออนไลน์แล้วเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

บริการสินเชื่อรายย่อยจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งสิน

จำนวนการกู้ยืม

30,000 - 1,500,000 บาท

ระยะเวลาการกู้ยืม

12 - 72 เดือน

บริการสินเชื่อรายย่อยจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งสิน

ข้อมูลบริษัท

กลุ่มซีไอเอ็มบี เชื่อว่าอาเซียนจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเปิดรับความหลาก หลายจากทั่วทั้งภูมิภาค และด้วยกรอบแนวคิดแบบ ASEAN กลุ่มซีไอเอ็มบีพร้อมที่จะเปิดรับความแตกต่างด้านความคิด ความเห็น วัฒนธรรม

ดอกเบี้ย (APR)

11.84 - 13.33 %

ตัวอย่างของค่าที่เป็นตัวแทน

ตัวอย่างของค่าที่เป็นตัวแทน: ยอดเงินกู้จำนวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 28% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 2,750 บาท จำนวนเงินที่ต้องชำระคืน: 66,000 บาท

หมายเหตุ กรณีผิดนัดชำระหนี้ งวดที่มีการผิดนัดชำระหนี้ การคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน จะคิดจากยอดเงินต้นคงค้างด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บริษัทสามารถเรียกเก็บได้ตามกฎหมาย

ข้อจำกัดด้านอายุ

21 ปีขึ้นไป ( รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี )

ความต้องการ

 • อายุ 21 - 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • สัญชาติไทย
 • รายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • เอกสารที่ต้องมี

 • สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้
 • เอกสารแสดงรายได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้:
  · สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ  สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
  · สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และ สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน
  · หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน  และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  โทรศัพท์: 0 2626 7777

  จำนวนการกู้ยืมขั้นต่ำ

  100,000 บาท

  จำนนการกู้ยืมสูงสุด

  2,000,000 บาท

  ระยะเวลาการกู้ยืมขั้นต่ำ

  1 ปี

  ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุด

  5 ปี

  ดอกเบี้ย (APR)

  9.99 - 24.99 %

  อายุขั้นต่ำ

  21 ปี

  310

  Citibank สินเชื่อบุคคลซิตี้
  ตัวอย่างของค่าที่เป็นตัวแทน: ตัวอย่างของค่าที่เป็นตัวแทน: ยอดเงินกู้จำนวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 28% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 2,744 บาท จำนวนเงินที่ต้องชำระคืน: 65,856 บาท
  NBคำเตือน! จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนเงินกู้เปอร์เซ็นต์สัญญาและความน่าเชื่อถือของสินเชื่อแต่ละราย

  จำนวนการกู้ยืมขั้นต่ำ

  30,000 บาท

  จำนวนการกู้ยืมสูงสุด

  1,500,000 บาท

  ระยะเวลาการกู้ยืมขั้นต่ำ

  1 ปี

  ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุด

  6 ปี

  ดอกเบี้ย (APR)

  11.84 - 13.33 %

  อายุขั้นต่ำ

  21 ปี

  307

  CIMB Thai ซีไอเอ็มบี ไทย
  ตัวอย่างของค่าที่เป็นตัวแทน: ตัวอย่างของค่าที่เป็นตัวแทน: ยอดเงินกู้จำนวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 28% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 2,750 บาท จำนวนเงินที่ต้องชำระคืน: 66,000 บาท
  NBคำเตือน! จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนเงินกู้เปอร์เซ็นต์สัญญาและความน่าเชื่อถือของสินเชื่อแต่ละราย

  จำนวนการกู้ยืมขั้นต่ำ

  150,000 บาท

  จำนวนการกู้ยืมสูงสุด

  1,500,000 บาท

  จำนวนการกู้ยืมสูงสุด

  1 ปี

  ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุด

  5 ปี

  ดอกเบี้ย (APR)

  9.99 - 24.99 %

  อายุขั้นต่ำ

  20 ปี

  330

  UOB ธนาคารยูโอบี จำกัด
  ตัวอย่างของค่าที่เป็นตัวแทน: ตัวอย่างของค่าที่เป็นตัวแทน: ยอดเงินกู้จำนวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 28% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 2,750 บาท จำนวนเงินที่ต้องชำระคืน: 66,000 บาท
  NBคำเตือน! จำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดขึ้นอยู่กับจำนวนเงินกู้เปอร์เซ็นต์สัญญาและความน่าเชื่อถือของสินเชื่อแต่ละราย

  MoneyGuru SIA, Address: Cālīšpurva street 27, Baloži, Latvia, LV-2128
  Registration number: 41503072001 Bank: Swedbank AS, E-mail: partner@moneyguru24.com
  Copyright © MoneyGuru 2012-2022. All rights reserved.