การกู้ยืมที่ได้คะแนนเป็นอันดับต้นในประเทศไทยในปี 2022

เปรียบเทียบการกู้ยืมออนไลน์แล้วเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

แนะนำ

เว็บไซต์นี้(MoneyGuru24.com) เป็นเจ้าของและจัดการโดย MoneyGuru SIA (ลงทะเบียนในการลงเบียนบริษัทของ Republic of Latvia (RE)    ด้วยเลขจดทะเบียน 41503072001) ที่อยู่ตามกฎหมายที่ Cālīšpurva ถนน 27, Baloži, Ķekavas novads, Latvija, LV-2128.
ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้, "พวกเรา", " ของเรา" และ " เรา" แทน MoneyGuru24.com และ และ "คุณ" หรือ "ของคุณ" หมายถึง ใครก็ที่เข้าและใช้งานเว็บไซต์นี้.

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1. ข้อตกลงและเงื่อนไขระเบียนการใช้เว็บไซต์นี้. คุณตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ในการใช้งานเว็บไซต์นี้

1.2. ไม่แนะนำให้ใช้เว็บไซต์นี้ หากผู้ใช้ไม่ตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์

1.3. เพื่อจะใช้เว็บไซต์นี้คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์

1.4. เราถือสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขนี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบเมื่อมีการแก้ไข การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผลจากวันที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ข้อตกลงและเงื่อนไขอาจมีการแก้ไข เราเสนอให้คุณตรวจสอบเสมอเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ต่อไปของคุณจะถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่แล้ว

2. บริการของเรา

2.1. เราให้บริการอิสระออนไลน์จะช่วยให้คุณสามารถศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลของเงินกู้และบัตรเครดิตที่ให้บริการบริษัทการเงินและได้เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์แห่งนี้  คุณสามารถใช้บริการเปรียบเทียบของมูลของเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เราไม่เก็บค่าธรรมเนียมหรือค่านายหน้าจากสินค้าหรือบริการที่คุณได้หาข้อมูล บริการของเราให้ข้อมูลของบุคคลที่ 3 ที่จะให้บริการสินเชื่อหรือบริการด้านการเงินอื่น ๆ แก่คุณ เราเก็บเงินจากบุคคลที่ 3 ที่ให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้า

2.2. ไม่มีอะไรบนเว็บไซต์นี้ ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบด้านการเงิน, เสนอ, แนะนำ หรือสนับสนุน โดยเราเสนอ บริการด้านการเงินใด ๆ อ้างอิงกับเว็บไซต์นี้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เสนอให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและเพื่อคุณเลือกบริการด้านการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณคุณควรตรวจสอบความเหมาะสม ความพอเพียง และความลงตัว ที่ให้ประโยชน์กับคุณมากที่สุดอย่างสม่ำเสมอ เราแนะนำให้คุณหาผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะทำธุรกรรมด้านการเงิน

2.3. ไม่มีอะไรบนเว็บไซต์นี้ ที่ประกอบด้วย ข้อเสนอในการขายบริการด้านการเงินใด ๆ ให้แก่คุณหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาของคุณในการทำบริการด้านการเงิน

2.4. เราตั้งใจที่จะทำให้สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้ตลอด แต่เราไม่รับประกันว่าจะสามารถใช้งานได้ตลอดในกรณีที่อาจเกิดความเสียหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราสงวนสิทธิ์ที่จะ พัก จำกัดสิทธิ์ หรือสิ้นสุดเข้าถึงของคุณได้ตลอดเวลา

2.5. เราจะสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ลบ ปรับแต่ เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ บทความ หรือ ข้อมูลแสดงต่าง ๆ บนเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการแจ้ง

3. การได้รับอนุญาตใช้

3.1. คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและเข้าใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์  เว็บไซต์นี้ให้เข้าถึงและใช้โดยตรงโดยคุณเพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือเพื่อธุรกิจของคุณเพื่อหาบริการด้านการเงินเพื่อผลประโยชน์ของคุณเอง. การเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้นอกจากเพื่อการใช้งานส่วนตัวไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์แล้ว ต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

3.2. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้หาก

3.2.1. ในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การโกง หรือ เพื่อการโฆษณา

3.2.2. เพื่อทำร้าย ขู่ ข่มเหง ใส่ร้าย กล่าวโจมตี หรือ รบกวน คนอื่น หรือรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น  โดย ลามก ดูถูก เหยียดหยาม ไม่เคารพ หยาบคาย น่ารังเกียจ ไม่เป็นที่ยอมรับ เลือกปฏิบัติ หรือสร้างความเสียหาย โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินของเรา

3.2.3. สร้าง ตรวจสอบ ตกลง เพิ่มเติม หรือแก้ไข ฐานข้อมูล บันทึก ของคุณหรือผู้อื่น

3.2.4. แก้ไข ปรับแต่ง โน้มน้าว หรือ วิศวกรรมย้อนกลับ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์

3.2.5. ทำให้เกิดความแตกแยก บังคับ หรือแทรกแทรงด้วยเหตุผลไม่สมควรหรือทำลายส่วนใดของระบบเทคนิคและระบบสื่อสารของเรา โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินของเรา

3.2.6. ใช้ซอร์ฟแวร์อัตโนมัติ, ประมวลผล, โปแกรม,หุ่นยนต์, ''web crawler'', ''spider,เหมืองข้อมูล'', ''trawling'' หรือ ใช้ซอร์ฟแวร์อ่านหน้าจอ,ระบบประมวลผล,โปรแกรม หรือระบบ

4. การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา

4.1. ข่าวสาร, บทความ, วัตถุ, หรือข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้เป็นของเรา ผู้ออกใบอนุญาตหรือบริการด้านการเงินของเราที่ได้แสดงไว้ สำหรับการใช้งานส่วนตัว คุณสามารถพิมพ์ คัดลอก ดาวโหลด หรือเก็บข้อมูลที่คุณต้องการ, บทความ, วัตถุ, หรือข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับหัวข้อต่อไปนี้

4.1.1. ข่าวสาร, บทความ, วัตถุ และข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้จะไม่ใช้เพื่อการโฆษณา หรือเอาเปรียบด้านการค้า ในวิธีที่เราเขียนมาก่อนหน้านี้

4.1.2. คุณห้ามใช้ซอร์ฟแวร์อัตโนมัติ,ประมวลผล, โปแกรม, หุ่นยนต์, ''web crawler'', ''spider'',เหมืองข้อมูล, ''trawling'' หรือ ใช้ซอร์ฟแวร์อ่านหน้าจอ,ระบบประมวลผล, โปรแกรม หรือระบบ

4.1.3. ข้อมูลห้ามถูกขายหรือโอนไปยังบุคคลที่ 3 ใด ๆ ทั้งสิ้น

4.1.4. ข้อมูลที่คัดลอกต้องยังคงมีสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์นี้ คุณต้องไม่แก้ไขข้อมูลใด ๆ เช่น ข่าวสาร, บทความ, วัตถุ และข้อมูล

4.1.5. สถานะขงเรา ผู้ออกใบอนุญาตหรือบริการด้านการเงินของเรา ต้องรับรู้ถึงข้อมูลเหมือนผู้เขียน ข่าวสาร, บทความ, วัตถุ และข้อมูล

4.2. สิทธิทั้งหมดใน MoneyGuru24.com เป็นสิทธิของเรา

5. ขีดจำกัดของความรับผิดชอบของเรา

5.1. เราพยายามทำให้แน่ใจว่าข่าวสารบนเว็บไซต์ของเราถูกต้องและทันสมัยเสมอ – แก้ไขคำผิด หรือ ข้อมูลผิดพลาด จะถูกแก้ไขทันทีที่เราทราบ

5.2. เราไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคุณในการรับข่าวสาร, บทความ, วัตถุ, หรือข้อมูลจากบุคคล ที่ 3 และแสดงบนเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 เราไม่ตรวจสอบ, ควบคุมเครื่อง, วิจารณ์, พิสูจน์ หรือให้การรับรอง และเตือนคุณเกี่ยวกับข่าวสาร, บทความ, วัตถุ, หรือข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือเก่า มันคือความรับผิดชอบของคุณเองที่จะตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร, บทความ, วัตถุ, หรือข้อมูลที่ถูกต้อง เสร็จสรรพ และทันสมัย นั้นเอง

5.3. การเข้าชม ความเห็น คำแนะนำ บทวิจารณ์ การให้คะแนน หรือ คำติชม บนเว็บไซต์นี้หรือบนเว็บของบุคคลที่ 3 ที่สร้างโดยบุคคลที่ 3(รวมทั้งบทความของผู้ใช้)  จะไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าชม ความเห็น คำแนะนำ บทวิจารณ์ การให้คะแนน หรือ คำติชมของเรา ข้อมูลชนิดนั้นไม่น่าเชื่อถือและไม่ได้ตรวจสอบ ควบคุม แนะนำ วิจารณ์ ยืนยันโดยเรา เราไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่คุณอาจได้รับจาก การเข้าชม ความเห็น คำแนะนำ บทวิจารณ์ การให้คะแนน หรือ คำติชม บนเว็บไซต์นี้รวมทั้งความถูกต้องของข้อมูล ความจริงใจหรือความเสร็จสรรถของข้อมูล

5.4. เราไม่รับประกันหรือค้ำประกันว่าเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 หรือข่าวสาร, บทความ, วัตถุ หรือข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 จะปลอดภัยจากไวรัส, สปายแวร์, ซอร์ฟแวร์มุ่งร้ายต่าง ๆ , โทรจันทร์, หนอน, ระเบิดโลจิค หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือทำลายเทคโนโลยีใด ๆ เราเสนอให้คุณควรใช้ซอร์ฟแวร์ป้องกันไวรัส เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ข้างต้นจากเว็บไซต์บุคคลที่ 3

5.5. เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่เกินจากความสามารถของเราสามารถควบคุม รวมทั้งการส่งข้อมูลข่าวสารทางอิเลคโทรนิค, บทความ, วัตถุและข้อมูล และการดักข้อมูลหรือถอดรหัสบนอินเตอร์เน็ต

5.6. เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์(รวมถึงความเสียดายใด ๆ กับเงินเก็บใดๆ , เสียธุรกิจ, โอกาสทางธุรกิจ, หรือสูญเสียกำไร )หรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจได้รับจากการเชื่อมต่อใช้งานกันเว็บไซต์นี้

6. ขีดจำกัดความรับผิดชอบ

6.1. โปรดทราบไว้ว่าข่าวสารหรือคำอธิบายของสินค้าและบริการบนเว็บไซต์อาจไม่ได้ใส่คำอธิบายทั้งหมด รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไข ของสินค้าและบริการด้านการเงินนั้น ๆ คุณจ้องมั่นใจว่าคุณได้อ่านข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดถึงคุณสมบัติ ข้อตกลงและเงื่อนไข ของสินค้าหรือบริการด้านการเงินนั้น ๆ ดีแล้วก่อนตกลงสมัคร

6.2. ถ้าคุณสมัครบริการหรือสินค้าด้านการเงินใด ๆ คุณจะทำสัญญากับบุคคลที่ 3(ธนาคารหรือผู้ให้ยืม)ซึ่งคือคนที่จะให้บริการหรือสินค้าด้านการเงินแก่คุณโดยข้อตกลงและเงื่อนไขของเขาเอง. มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และตกลง กับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนจะตกลงทำสัญญาและรับสินค้าหรือบริการด้านการเงินนั้น เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับข้อตกลงหรือเงื่อนไขของการที่คุณไปสมัครสัญญาใด ๆ กับสินค้าและบริการด้านการเงิน โดยบุคคล 3

6.3. การใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 จะใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้น ๆ. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นจะต่างจากของเรา มันคือความรับผิดชอบของคุณเองที่จะต้องอ่าน ทำความเข้าใจและตกลงกับข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์บุคคลที่ 3 นั้นก่อนจะใช้งานเว็บไซต์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อใช้งานข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3

6.4. การเข้าชม, ความเห็น, คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือ ที่จัดให้คุณโดยบุคคลที่ 3 หลังจากคุณใช้เว็บไซต์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับ การเข้าชม, ความเห็น, คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือ และไม่ได้รับการตรวจสอบ ควบคุมเครื่อง วิจารณ์ ยืนยัน โดยเรา  . เราไม่รับรอง แนะนำ หรือรับผิดชอบ การเข้าชม, ความเห็น, คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือ เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการเชื่อมต่อของคุณ เช่น การเข้าชม, ความเห็น, คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือ ถึงด้านความถูกต้อง ความจริงใจ และความเสร็จสรรพของข้อมูลของบุคคลที่ 3 ที่เข้าชม, ความเห็น, คำแนะนำ หรือความช่วยเหลือ

6.5. โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้มีข่าวสารในวงกว้างของสินค้าและบริการด้านการเงิน ซึ่งอาจมีสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ในตลาด ที่อาจไม่ได้แสดงบนเว็บไซต์ของเราและซึ่งอาจจะเหมาะกับคุณและเข้ากับคุณมากกว่าที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น

7. ความรับผิดชอบของคุณ

7.1. คุณต้องระมัดระวังและมีเหตุผล(รวมทั้งการใช้โปรแกรมสแกนไวรัส)เพื่อรับรองว่าข่าวสาร, บทความ, วัตถุหรือข้อมูลที่คุณได้รับปลอดภัยจากไวรัส, สปายแวร์, ซอร์ฟแวร์มุ่งร้ายต่าง ๆ , โทรจันทร์, หนอน, ระเบิดโลจิค หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจปนมามุ่งหมายทำลาย ทำให้เกิดความเสียหายกับส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 หรือเทคโนโลยีใด ๆ

7.2. คุณต้องตรวจสอบและมั่นใจว่าข่าวสาร, บทความ, วัตถุและข้อมูลที่คุณได้รับจากเว็บนี้ถูกต้อง ครบ และตรง และไม่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากความจริง. เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ จากความเสียดายที่อาจเกิดจากข่าวสาร, บทความ, วัตถุและข้อมูลที่คุณได้จากเว็บไซต์หากไม่ถูกต้อง ไม่ครบ หรือไม่ตรง หรือถ้ามันทำให้คุณเกิดความเข้าใจผิด

7.3. ก่อนที่คุณจะรับบริการหรือสินค้าจากบุคคลที่ 3 คุณต้องตรวจสอบข่าวสาร , ข้อมูล, วัตถุ และข้อมูล ของบุคคลที่ 3 เกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน ตรง และไม่ทำให้คุณเข้าใจผิดจากความจริง มันเป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะระบุและตรวจสอบข้อผิดพลาดของข่าวสาร , บทความ, วัตถุหรือข้อมูลจากบุคคลที่ 3 ก่อนที่คุณจะรับสินค้าหรือบริการนั้น หากเกิดข้อผิดพลาดอาจทำให้สินค้าหรือบริการนั้นเป็นโมฆะโดยบุคคลที่ 3 เราไม่ยอมรับความผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่คุณอาจได้รับหากข้อมูล , บทความ, วัตถุหรือข้อมูลโดยบุคคลที่ 3 เกี่ยวกับคุณ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบ หรือไม่ตรง หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากความจริง

7.4. คุณตกลงว่าคุณจะรับผิดชอบความเสียหาย การเรียกร้อง คำขอ หรือค่าใช้จ่าย (รวมทั้งภาษีที่มีเหตุผลพอ) ที่คุณอาจได้รับจากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้

MoneyGuru SIA, Address: Cālīšpurva street 27, Baloži, Latvia, LV-2128
Registration number: 41503072001 Bank: Swedbank AS, E-mail: partner@moneyguru24.com
Copyright © MoneyGuru 2012-2022. All rights reserved.